چگونه سفر کنید ؟؟؟

درخواست

هر یک از گزینه های زمان انتظار، اندازه و قیمت را که ضربه بزنید می توانید ببینید . سپس محل سوار شدن خود را وارد کنید و درخواست خود را بفرستید.راننده در چند دقیقه خواهد رسید.

سوار شدن

راننده ای به سمت شما می آید. شما هم  اطلاعات تماس و جزئیات خودرو راننده را در برنامه پارسی تاکسی می بینید، بنابراین شما می دانید باید سوار چه ماشینی شوید.

پرداخت و رفتن 

هنگامی که شما به مقصد خود رسیدید ، از خودرو پیاده شوید و به راننده امتیاز بدهید. اگر حساب شما در پارسی تاکسی شارژ داشته باشد، به طور خودکار  از حساب شما کم می شود، بنابراین شما نیاز به پول نقد ندارید. البته امکان پرداخت نقدی نیز وجود دارد.

سفر خود را آغاز کنید