شرکت خدمات زنجیره و تجاری اطلس با مرکزیت شهرستان گرگان از سال ۱۳۸۹ فعالیتش را آغاز نموده است این شرکت از سال ۱۳۹۵ همگام با سایر شرکت‌های پیشرو در ارائه خدمات آنلاین فعالیتش را به این سمت سوق داده و همواره نیز بر این اصل معتقد بوده تمایل به کیفیت خدمات نقش مهمی در شکوفایی صنایع مختلف خدماتی ایفا مینماید